Tag: buden

За антикомунизма и двете лица на комунизма днес. Интервю с ...

Неда Генова: В България съществува един доминиращ начин на говорене, който често мобилизира антикомунистическа реторика като обяснителен модел за почти всички дефицити на настоящия (хипер)капиталистически режим: нищетата и насилието в настоящето биват интерпретирани като резултат на недостатъчно крайното скъсване с ...