Daily Archives: 26/09/2017

Как ги стигнахме (и застинахме)?

Как ще ги стигнем хамериканците? Че и задминем, кога? Другари, уважаеми дами и господа, направо се чудя как е възможно това?! „Чистачките“, 1989 г. Текст: Тодор Колев. Музика: Джон Ленън и Пол Макартни Годината е ’95-а или ’96-а. Късна вечер, ...

Новият антикомунизъм: препрочитане на двайсети век

  Погледнато формално, следващото есе (“The New Anti-communism: Rereading the Twentieth Century”, част от сборника “History and Revolution: Refuting Revisionism” (Verso Books, 2007)) представлява критика на историческия ревизионизъм, прилаган към революциите, от една страна, и към тоталитаризма като есенциална черта на ...

За антикомунизма и двете лица на комунизма днес. Интервю с ...

Неда Генова: В България съществува един доминиращ начин на говорене, който често мобилизира антикомунистическа реторика като обяснителен модел за почти всички дефицити на настоящия (хипер)капиталистически режим: нищетата и насилието в настоящето биват интерпретирани като резултат на недостатъчно крайното скъсване с ...