Post Grid

В България съществува един доминиращ начин на говорене

Неда Генова: В България съществува един доминиращ начин на говорене, който често мобилизира антикомунистическа реторика като ...

Как ги стигнахме (и застинахме)?

Как ще ги стигнем хамериканците? Че и задминем, кога? Другари, уважаеми дами и господа, направо се ...

Новият антикомунизъм: препрочитане на двайсети век

  Погледнато формално, следващото есе (“The New Anti-communism: Rereading the Twentieth Century”, част от сборника “History ...

За антикомунизма и двете лица на комунизма днес. Интервю с ...

Неда Генова: В България съществува един доминиращ начин на говорене, който често мобилизира антикомунистическа реторика като ...

Тук имаше кино

Много от тях носят имена, които отдавна са потънали в архивите на Националния филмов център. [1] ...
More Posts